0
0

برچسب: خودکنترلی فردی

رشد فردی
18437 بازدید

خود کنترلی و نقش روزه در کنترل رفتارهای انحرافی

تیم تحقیقاتی بازتاب باور 1400-01-28 0
خود کنترلی و تأثیر روزه در کنترل رفتارها خود کنترلی یا Self Control را می‌توان مهم‌ترین واژه در روان‌‌شناسی دانست. چرا که بیشتر رفتارهای انحرافی فرد از عدم خود کنترلی...
 
ادامه مطلب