پنج شنبه , مهر ۲۵ ۱۳۹۸
خانه / از اینجا آغاز کنید

از اینجا آغاز کنید

  • شما خواهان تغییر و تحول در خود هستید پس:
  • بهترین جای ممکن آمده اید !
  • کافیست این صفحه را کاملا مطالعه کرده و طبق آنها عمل کنید.

چرا شما می خواهید تغییر کنید؟

ما در کودکی باورهای بسیار قوی داشتیم که به مرور توسط خانواده و اطرافیان سست و ضعیف شد .

اگر ما باورهایمان را به دیواری سیفید تشبیه کنیم و باورهای مخرب اطرافیان را به رنگی سیاه،در میابیم که خانواده با باورهای محدود کننده ی خود، رنگهای سیاه روی دیوار سفید(باورهای ما ) ریخته اند . لطفا در این صفحه بمانید و اینجا کلیک کنید تا درباره باور بیشتر بدانید و با نحوه شکل گیری آن آشنا شوید. بعد از مطالعه لطفا اینجا برگردید تا قدم دوم را با هم برداریم

Why Do You Want To Change