0
0
43% تخفیف

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید نسخه اصلی و بدون سانسور

هزار تومان350.000 هزار تومان199.000

کتاب صوتی بیندیشید و ثروتمند شوید نسخه اصلی و بدون سانسور

نسخه صوتی کتاب بیندیشید و ثروتمند بدون سانسور

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید نوشته ناپلئون هیل نویسنده آمریکایی است کتابی که به دلیل نگاشتن اسرار ثروتمند شدن بیش از نصف آن سانسور و تحریف شد
ناپلئون هیل برای نوشتن این کتاب با حدود ۵۰۰ نفر از افراد موفق و ثروتمند مصاحبه کرد و زندگی آنها را مورد مطالعه قرار داد از جمله این افراد می توان به هنری فورد ،ادیسون، ادوین بارنز، فایر استون و …اشاره داشت.

کتاب صوتی بیندیشید و ثروتمند شوید

ناپلئون هیل که بود؟

ناپلئون هیل که در فقر متولد شده بود و سالهای جوانی خود را به دنبال کسب آگاهی و کشف رمز و راز موفقیت سپری کرده بود به جایگاهی رسید که توانست از سال ۱۳۳۳ تا ۱۹۳۵ مشاوره فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا شود
ناپلئون هیل بعد از مطالعاتی که کرده بود به این نتیجه رسید که بر خلاف تصور عموم مردم ،که ثروت و موفقیت این افراد را به شانس یا عوامل دیگر ربط می‌دهند از ذهن و قدرت افراد ناشی می شود.
او متوجه قوانینی شد که ذهن این افراد را تبدیل به ذهن موفق ثروتمند میکندسپس این اسرار را در کتاب خود به نام بیندیشید و ثروتمند شوید به نگارش درآورد تا در اختیار مردم قرار دهد این کتاب چنان عمیق و عملی بود که توانست به رکود بزرگ اقتصادی آمریکا پایان دهد.

چرا کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید سانسور شد؟

 

اما از آنجایی که ناپلئون هیل اسراری را فاش کرد که قدرتمندان قرن‌ها سعی بر مخفی نگه داشتن آنها داشتند تا بتوانند مردم را با فقر و نیازشان تحت کنترل درآورند در نتیجه به سرعت کتاب را را سانسور و تحریف کردند تا از اسرار خود محافظت کنند. رازهایی که به فقیرترین افراد هم قدرت کسب ثروت و موفقیت را می‌دهد.

کتاب صوتی بیندیشید و ثروتمند شوید بدون سانسور
کتاب صوتی بیندیشید و ثروتمند شوید که حاصل ۲۰ سال تحقیق ناپلئون هیل بر زندگی پیشه و روش افراد موفق است دارای ۱۶ فصل و ۱۵ درس مهم است:
درس اول: هدف واضح و شفاف
درس دوم :اعتماد به نفس
درس سوم: عادت پس انداز
درس چهارم: نوآوری و رهبری
درس پنجم: قدرت تجسم
درس ششم :اشتیاق
درس هفتم: کنترل خویشتن
درس هشتم: عادت به کارکردن اضافه، بدون انتظار دریافت پاداش
درس نهم: شخصیت جذاب و دلنشین
درس دهم: تفکر دقیق
درس یازدهم: تمرکز
درس دوازدهم: همکاری
درس سیزدهم :شکست
درس چهاردهم :صبر و بردباری
درس پانزدهم :قانون طلایی
ناپلئون هیل معتقد است که با به کار بستن این ۱۵ درس و مطالبی که در این کتاب با شما به اشتراک گذاشته شده در نهایت به کسب قدرت می‌انجامید قدرتی که به کمک آن می توانید تمام کارهایی را که به نظر غیرممکن میرسند انجام دهید خوشبختانه واضح است که این قدرت با رعایت و توجه به چند اصل اساسی که در این کتاب مطرح شده‌اند به دست می‌آید.
کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید تا به امروز پرفروش ترین کتاب بعد از انجیل و هری پاتر بوده است

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید نسخه اصلی و بدون سانسور هزار تومان350.000 هزار تومان199.000