0
0

دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا + PDF

29119 بازدید

نگاهی به کتاب انسان در جست‌وجوی معنا

انسان در جست‌وجوی معنا نوشته دکتر ویکتور فرانکل کتابی است که به تازگی در ایران مخاطبان بسیار زیادی را به خود جذب کرده است، زیرا این کتاب جزؤ کتاب های موفقیت می باشد و باعث تغییر و تحول و رشد فردی بسیاری از مردم جهان شده است. هدف اصلی کتاب انسان در جستجوی معنا این است که به این سؤال پاسخ دهد. برای چه چیزی زندگی می کنید؟ نسخه PDF این کتاب را در ادامه می توانید از سایت بازتاب باور دانلود نمایید با ما همراه باشید.

دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا

کتاب انسان در جست‌وجوی معنا مجموعه از سخنرانی ها و سمینارهایی است که دکتر یکتور فرانکل در دانشگاه ایراد نموده است. درواقع این کتاب را می توان کتابی در زمینه روان‌درمانی هم دانست که مخاطب را برای پاسخ به این سؤال که زندگی چیست و چرا زندگی می کند و هدف از معنای زندگی چیست، دعوت و تشویق می کند.

نگاهی به بخش های اصلی کتاب

این کتاب زیر فصل های زیاد دارد اما به دو بخش اصلی تقسیم شده است در واقع فصل ها زیر مجموعه این بخش ها می باشند. این دو بخش:

 • بخش اول: اساس معنادرمانی
 • از خود فرا رفتن با تعالی خویشتن به مثابهی پدیدههای انسانی
 • منظور از معنا چیست؟
 • بخش دو: کاربردهای معنادرمانی
 • تکنیکهای معنا درمانی
 • وظیفهی پزشکی‌‌

درباره نویسنده کتاب 

قبل از خواندن هر کتاب به نام نویسنده توجه کنید و بدانید نویسنده آیا مفاهیم موجود در کتاب را در زندگی خود پیاده کرده است یا خیر؟ اگر فرد موفقی در زمینه‌ای که کتاب را نوشته، باشد پس آن کتاب کتابی خواندنی است که ارزش چندین بار خواندن را دارد. اما اگر صرفاً برای کسب درآمد خود کتاب را نوشته سود چندانی عاید مخاطب نخواهد شد.

در این قسمت سعی داریم نیم نگاهی به زندگی نویسنده کتاب انسان در جست‌وجوی معنا بیندازیم تا ببینیم ویکتور فرانکل کیست و چگونه کتاب انسان در جست‌وجوی معنی را به رشته تحریر درآورد.

ویکتور فرانکل

ویکتور فرانکل، متخصص در زمینه عصب شناسی، پزشک، دکترای فلسفه و یکی از اساتید دانشکده پزشکی وین می باشد او بنیان‌گذار روش معنا درمانی در بود که سریعاً در آمریکا به علت روش بسیار خوبی که دست یافته بود مشهور شد. دکتر فرانکل نویسنده کتاب انسان در جست‌وجوی معنی اولین اثر خود را در سال ۱۹۲۵ در یک مجله آمریکایی که در زمینه روان کاوی فعالیت داشت به چاپ رسانید. این اثر دیری نپایید که در سراسر دنیا به زبانهای مختلف نیز ترجمه شد.

بعد از ایراد سخنرانی ها و برگزاری سیمنارها تصمیم گرفت کتاب انسان در جست‌وجوی معنی را نیز نوشته و به چاپ برساند. بعد از اتمام نوشتن و چاپ این کتاب، بیش از دو میلیون و هفتصد هزار جلد از این کتاب به فروش رسید. دکتر فرانکل پس از این کتاب موفق به دریافت شانزده دکترای افتخاری شد و همچنین از طرف بنیاد آسایشگاه بیماران درمان ناپذیر نیست توانست جوایزی را از آن خود کند.

چرا باید این کتاب را خواند؟

دکتر فرانکل، نویسنده و کارشناس بیماریهای روانی، گاه‌گاهی از بیمارانی که از دردهای کوچک و بزرگ مـی نالنـد مـی پرسد «چرا خودتان را نمی کشید؟ و از پاسخ ها غالباً راهی برای درمان بیماران می یابد. یک بیمار را عشق به فرزنـد بـه زنـدگی پایبند کرده است، دیگری را استعدادی که هنوز به‌کار نرفته و سومی را یادگارهایی که ارزش ماندن دارد.

کتاب انسان در جستجوی معنی

بافتن این رشـته هـای گسیخته در نقشی استوار از معنا و مسئولیت هدف و منظور، روشی است که دکتر فرانکل از اگزیستانسیالیسم تحلیلی سـاخته و آنرا لوگوتراپی نامیده است. در این کتاب دکتر فرانکل از تجربه هایی که باعث کشف لوگوتراپی گردید گفت‌وگو می کند. وی مدتی دراز در تنگنای زندان فشرده نازیان اسیر بود و همه چیز خود را از دست داد.

پدر، برادر و همسرش در اردوگاه اسیران به تنوره های سوزان رفتند و یـا بنا خوشی مردند. همه خانواده او به جز خواهرش در این اردوها جان دادند. چگونه او که همه چیز را از دست داده، همه ارزش ها را رو به زوال دیده، رنجور از گرسنگی، سرما، خشونت و وحشی‌گری و هر دم به انتظار مرگ، زنـدگی را شایسـته نگاه داری دانسـته است؟

پزشک روانشناسی که خود این دردها را کشیده باشد حرفش شنیدن دارد. او باید بهتر از هر کس دیگر بتواند به شـرایط انسانی ما با علم و علاقه بنگرد. گفتار دکتر فرانکل طنین شادمانی های دارد و بسیار ژرف تر از آن است کـه بتـوان از آن بـه آسـانی گذشت. آن چه می گوید به خاطر کارهایی که تاکنون کرده است و به‌خاطر شغل استادی دانشکده پزشکی دانشگاه وین و بـه خـاطر درمانگاه های لوگوتراپی که امروز در بسیاری از کشورهای جهان گشوده شده و همه از پلی کلینیک بیماری های عصبی وین الگو گرفته است اهمیت زیادتری پیدا می کند.

بخشی از کتاب انسان در جست‌وجوی معنا

در این بخش با همدیگر قسمتی از کتاب انسان در جست‌وجوی معنی را با همدیگر می خوانیم اما این نکته را بدانید خواندن این کتاب برای هر فرد نه تنها لذت بخش است بلکه بسیار ضروری نیز می باشد.

دانلود کتاب های خود شناسی و انگیزشی

اگر فردی دانست که رنج کشیدن سرنوشت اوست، باید آن را چون وظیفه‌ای بپذیرد. باید بپذیرد که حتی در رنج بردن نیـز او یکتاسـت و در این دنیا تنها و دیگری نمی تواند بار رنج او را بدوش بکشد، این فرصت یگانه اوست که چگونه این بار را به منزل برساند. برای ما زندانیان این افکار و اندیشه ها دور از حقیقت نبود.

تنها افکاری بود که می توانست ما را از نومیـدی و دل شکسـتگی برهانـد. البته این یک بخش کوچک از کتاب می باشد و نباید به عنوان کتاب انسان در جست‌وجوی معنی می باشد  اصلی آن را خواند و صرفاً جهت آشنایی شما با قلم نویسنده می باشد.

حتی در آن ایامی که تصور نمی رفت جان سالم از زندان به در بریم. برای ما مدتی بود که معنای زندگی از رسیدن به هدفی با ارزشی خلاقه فراتر رفته بود. زندگی برای ما حلقه گشاده تـری در برداشـت، حلقه حیات و مرگ، رنج و میرندگی. وقتی معنای بردگی و رنج به ما آشکار و الهام شد دیگر نکوشیدیم که با تصورات واهـی و خـوش بینی ساختگی از سوز آزارهای زندان بکاهیم. رنج کشیدن برای ما وظیفه ای شد که نمیتوانستیم به آن پشـت کنـیم وظیفـه ای کـه ریکه را واداشت بگوید «چه بسیار اندوه را باید به سامان رساند». ریکه از به سامان رساندن غم چنان صحبت می کند که گویی باری است که باید به سامان رساند.

دانلود کتاب های موفقیت و انگیزشی ویکتور فرانکل

در ادامه کتاب انسان در جست‌وجوی معنا دکتر فرانکل می نویسد: لازم بود که با این همـه انـدوه روبـرو شویم و لحظات ضعف و اشک ریزی را به حداقل برسانیم. اما علتی نداشت که از اشک ریزی شرم‌ساز باشیم. زیرا گریه نشـان مـی داد که مرد هنوز دلاوری رنج کشیدن دارد و آن را تنها عده معدودی درک می کردند.

عده ای با شرم‌سازی اعتراف می کردند که گریه مـی کنند. دوستی داشتم و از او پرسیدم چگونه ورم های خود را خوابانده است اعتراف کرد که «آن را با گریه درمان کردم». گاه گاهی امکان داشت که به طور دسته جمعی و یا تک تک به روان درمانی و بهداشت روانی زندانیان پرداخت. درمان فردی تلاشی بود مهربانانه برای نجات دوستان.

این تلاش ها غالباً برای جلوگیری از خودکشی بود. قانون زندان موکـداً جلـوگیری از خودکشـی را ممنـوع کرده بود. مثلاً ممنوع بود طناب کسی را که می خواست خود را به دار آویزد پاره کرد. پس اهمیت موضوع در آن بود که از دست زدن به این کار جلوگیری شود. من دو واقعه را به یاد دارم که ممکن بود به خودکشی بیانجامد. این دو مورد بهم شباهت زیادی داشـت و هـر دو زندانی قبلاً راجع به تصمیم خود صحبت کرده بودند و می گفتند که دیگر امید و انتظاری از زندگی ندارند.

دانلود کتاب انسان در جست‌وجوی معنا

در این بخش می توانید نسخه رایگان کتاب انسان در جست‌وجوی معنی را دریافت کرده و مطالعه کنید.

دانلود کتاب انسان در جستجوی معنی pdf

لینک دانلود کمی پایینتر

شاید این مطلب را دوست داشته باشید
علم ثروتمند شدن | دانلود موفقیت مالی از طریق تفکر خلاق والاس واتلز

 

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://baztabebavar.ir/?p=8643
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
تیم بازتاب باور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

باکس دانلود

پسورد: ندارد

نظرات

6 نظر در مورد دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا + PDF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. سلام از این بابت که می بینم سایتی همچین کتاب های بکری رو به صورت PDFدر اختیار خواننده قرار میده بسیار خوشحالم و کمال تشکر رو از شما دارم.بسیار ممنونم.

  18

 2. سلام
  برخودم واجب دونستم تشکر کنم از شما که کتاب رو به صورت رایگان در اختیار بازدید کنندگان قرار میدهید

  17