0
0

تنفس آگاهانه چیست ؟ + تمرین عملی

21315 بازدید

چرا تنفس باید آگاهانه صورت گیرد؟

تنفس آگاهانه یکی از ارکان اصلی موفقیت در تمرینات ذهنی است. اغلب اوقات ما به‌صورت ناآگاهانه و ناخودآگاه در حال فکر کردن هستیم، و به حدی درگیر مسائل بیرون از خود می‌شویم که به کلی حالت درونی خود و حتی حالت رفتاری و بدنی خود را فراموش می‌کنیم. مثلاً ممکن است نگران مسئله‌ای در فردا باشیم، و اکنون که در حال فکر کردن به آینده هستیم و نگرانی و اضطراب و استرس داریم، با سر و گردنی خمیده و عضلاتی که ناخودآگاه سفت و محکم گرفته‌ایم در حال نگاه کردن به تلویزیون، کامپیوتر یا گوشی …باشیم! که اگر در آن لحظه به خود هوشیار شویم و کمی صاف بنشینیم، یا به طور کلی لحظه‌ای ریلکس و آرام شویم، ناگهان حس می‌کنیم که چقدر آرام و رها شدیم و متوجه می‌شویم که پیش از آن چقدر در رنج بودیم و خود نمیدانستیم، چرا که درگیر نقطه‌ی اشتباهی بودیم‌. آنقدر درگیر فکر بودیم که این لحظه، که خالی از مشکل بود را با ناآگاهی به یک لحظه‌ی غیرمفید برای ذهن، جسم و روح خود تبدیل کردیم.

تنفس آگاهانه چیست ؟

اهمیت تنفس آگاهانه

تنفس نا‌آگاهانه و نادرست موجب ایجاد ﺳﻤﻮﻡ در ﺑﺪﻥ ﻭ  ﺍﻧﺮﮊی‌ﻫﺎی راکد ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ناهماهنگ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬﺏ ﺍﻧﺮﮊی ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﺮﮐﺖ، ﻧﻌﻤﺖ، ﺛﺮﻭﺕ، ﺳﻼمتی، ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ… ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

 

با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌ای که تنفس در زندگی ما دارد و اکثر ما از آن بی‌اطلاع هستیم، مقاله این هفته در سایت انگیزشی بازتاب باور را به توضیحاتی در مورد اهمیت تنفس آگاهانه و شکمی اختصاص می‌دهیم.

وقتی که یک روز پر از مشغله و استرس داریم در آن لحظه که به چشمان خود استراحت می‌دهیم و تکیه می‌دهیم، یک نفس عمیق و آگاهانه می‌کشیم، تمام عضلاتی که پیش تر آنها را سفت و سخت گرفته بودیم شناسایی می‌شوند و آنها را شل می‌کنیم، اکسیژن به درون تمام بافت هایی که نیاز است نفوذ می‌کند، انرژی در آنجا آزاد می‌شود احساس لذت و آرامش خواهیم کرد.

اهمیت تنفس آگاهانه
در طی تنفس ما هوا را به همراه انرژی حیاتی وارد بدن می كنيم، اگر اين تنفس آگاهانه و از روی اراده باشد كم‌كم انرژی حیاتی موجود در هوا جذب بدن می‌شود، و در اثر این انباشتگی انرژی، نور درونی ما تقویت و شعله‌ورتر می‌شود و به وسيله اين انرژی حیاتی موجود می‌توان كارهای شگفت انگيزی در زمینه‌ی خودسازی انجام داد.
اگر تنفس آگاهانه صورت گیرد اثراتی همانند مراقبه خواهد داشت و می‌تواند در اثر ذخيره انرژی حیاتی در بدن منجر به رشد درونی گردد.

متأسفانه اكثر انسان‌ها به گونه ای نفس می‌كِشند كه انگار با عجله هوا را به داخل ريه‌ها می‌كِشند و دوباره باعجله و با سرعت هوا را به صورت بازدم از ريه‌های خود خارج می‌‌كنند، دم و بازدم بهتر است به صورت آرام و با احساس آرامش توأم گردد و در اين ميان هيچ فشاری نبايد به شُش‌ها وارد شود.

تنفس ذهن آگاهی
تنفس، پلی مابین بُعد مادی و بُعد معنوی (روحی) ماست، تنفس موزون نشان از سلامتی در تمام ابعاد وجودی فرد است. یک تنفس عمیق و صحیح، بر روی تمام بافت ها و سلول‌ها تأثیر خواهد گذاشت.
تنفس آگاهانه و شکمی موجب بهبود سه لایه ی وجودی ما، یعنی ذهن، جسم و روح می‌شود. هر دم و بازدمی که هوشیارانه انجام می‌دهیم مراقبه به حساب می‌آید و ما را به درونمان که سرشار از سکوت و آرامش است متصل می‌کند.

تنفس خشن و زمخت نشانه ای از طوفانی بودن درون و نامتعادل بودن ذهن ﻭ ﺟﺴﻢ است.

و تنفس عمیق، شکمی و بی‌صدا نمودی از درونی آگاه، خردمند و پرشفقت است.

فواید تنفس عمیق و شکمی

فواید تنفس شکمی

  • دریافت ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺣﻴﺎتی ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
  • ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻌﺪﻩ، ﺭﻭﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻗﻠﺐ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺣﻴﺎﺗی ﻭ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ‌ﻫﺎ
  • ﺭﻓﻊ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ
  • ﺩﻓﻊ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﻭﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯی ﺑﺪﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﻤﻲ ﻭ ﺍﻧﺮﮊی ﻫﺎی راکد
  • ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮﺧﺎﺵ‌ﮔﺮی ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻧﺮﮊی ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
  • ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎی ﻣﻐﺰ
  • ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺎﺩی ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺟﺴمی ﻭ ﺭﻭﺍنی ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺍﻧﺮﮊی ﺣﻴﺎتی ﻭ ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
  • سوخت وساز بدن بهتر
  • تأمین اکسیژن لازم برای عضلات
  • ترشح غدد و عملیات مغزی

مراقبت از تنفس

تنفس حیاتی‌ترین نیاز بدن است که روی تمامی فعالیت‌های سلولی بدن تأثیر می‌گذارد توجه و آگاهی کامل نسبت به ریتم ﺗﻨﻔﺲ بسیار مهم است.
از لحظه ای که دم عمیق شروع می‌شود تا آخرین لحظه ای که هوا به بیرون منتقل می‌شود، به فرآیند تنفس و صدای تنفس خود توجه کنید. به صدای نفس خود گوش بسپارید و تمام توجه خود را به آن معطوف سازید.
شاید مهمترین قسمت تنفس، نگهداری هوا باشد. وقتی شما هوا را در ریه‌ی خود نگه می‌دارید، به کیسه های هوایی خود فرصت می دهید که تبادل اکسیژن و دی‌اکسیدکربن را کامل انجام دهند. در تنفس‌های تند و سطحی، این تبادل به درستی صورت نمی گیرد چون شما به ریه‌های خود فرصت کافی نمی‌دهید.

سم‌زدایی با انجام تنفس عمیق شکمی

تنفس عمیق شکمی به سم زدایی بدن و زدودن رسوبات سرب و سایر آلاینده ها از سیستم تنفسی‌ و جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های تنفسی نظیر آسم و برونشیت کمک بسیاری می کند. شما می توانید این تمرین را در زمان انجام مدیتیشن یا یوگا، در فضای باز و هنگام راه رفتن آرام، هنگام استراحت، حالت درازکش، نشسته یا ایستاده با ستون فقرات صاف، و یا حتی هر روز درحین تماشای تلویزیون، انجام دهید.

به عنوان یک فعالیت برای جلوگیری از وقوع پیری زودرس، سعی کنید تنفس کامل شکمی را از عادات همیشگی و روزانه خود قرار دهید.

چگونه صحیح تنفس کنیم؟
بر روی دم و بازدم‌هایتان تمرکز کنید و آنها را به صورت کامل انجام دهید. توجه کنید در هرحالتی که هستید، ستون فقرات‌ کاملاً صاف باشد تا تنفس‌هایتان به صورت کامل و صحیح انجام شود. در فرایند دم، به صورتی که گسترش هوا رو به پایین دیافراگم است، شکم را کاملاً از هوا پر کنید. سپس با تمرکز بر بازدم، هوا را به صورت کامل از بینی خارج کنید. توجه کنید که طی فرایند بازدم، هیچ هوایی در شکم باقی نماند.

هر فرد در هر دقیقه حدوداً 16 مرتبه نفس می کشد اگر تنفس نامنظم باشد موجب اختلالات مغزی و بدنی می شود در عین حال تنفس عمیق، آهسته و منظم ذهن و سیستم عصبی را آرام می سازد.

در یوگا به تنفس اهمیت فوق العاده ای می دهند، یوگی‌ها طول عمر افراد را بر حسب تعداد تنفس آنها اندازه گیری می‌کنند نه بر مبنای سنشان، آنها معتقدند کسانی که تنفس های کوتاه و سریع دارند عمرشان کوتاه است و کسانی که تنفس های عمیق و آرام‌تری دارند عمرشان بیشتر است.

یک تمرین ساده و تأثیرگذار تنفس آگاهانه

به پشت دراز بکشید و سر، گردن و ستون مهره‌ها در یک راستا باشد دست‌ها کنار بدن و کف دست‌ها رو به سقف، پاها به اندازه عرض شانه باز است. حالا چشم‌ها را بدون فشار ببندید. در شروع تمرین باید به تک تک اعضای بدن توجه کرد و آنها را آرام و اگر انقباضی است آنها را وانهاده کرد حالا تمامی آگاهی را به تنفستان ببرید دم را آرام و عمیق وارد بدن و شکم را گنبدی شکل کنید و بعد خیلی آرام بدون هیچ‌گونه فشار و انقباضی بازدم انجام دهید اگر افکاری به ذهن شما می‌آید به آن توجه نکنید بگذارید که این افکار بیایند و بروند فقط توجه شما به دم و بازدم باشد.

چگونه آگاهانه نقس بکشیم؟

این تمرین را می‌توانید برای 5 تا 10 دقیقه انجام دهید ولی بستگی به خود شخص دارد که تا چه مدت می‌تواند انجام دهد هر زمانی که احساس خستگی کردید تمرین را رها کنید و تنفس عادی انجام دهید برای روزهای اول همین کافی است که بتوانیم راحت و درست انجام بدهیم.

 

 

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://baztabebavar.ir/?p=9012
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
تیم بازتاب باور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد تنفس آگاهانه چیست ؟ + تمرین عملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.